Floenkollektivet 


Avdeling for rusmedisin, Floen består av 3 seksjonar:
 
- Floen Poliklinikk, seksjonsleiar Kjersti Eikrem Klepp
- Floen Manger, seksjonsleiar Aase Turid E. Frammarsvik
- Floen Bergen, seksjonsleiar Hallbjørg Hage

Floenkollektivet tilbyr langtidsbehandling av rusavhengige i alderen 18 til 30 år. Første del av behandlinga skjer på ein gard på Manger i Nordhordland, som har i over 20 år fungert som bustad og arbeidsplass for rusavhengige.

Vidare behandling skjer ved Floenkolletivet sin seksjon i Bergen.

Floenkolletivet si primære målgruppe er å gje behandling til rusavhengige som har prøvd anna behandling, og som har bruk for eit meir omfattande tilbod. Målet med behandlinga er rusfridom og endring av livsstil.


Vi er ein del av Avdeling for Rusmedisin.

Publisert 22.02.2010 11:29 | Endret  

 Kontakt

Telefon: 55 97 01 00

Postadresse:
Avdeling for Rusmedisin
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Floen Manger:
56 34 80 00

Floen Bergen (Laksevåg):

55 97 71 99 /
93 23 05 00

Telefaks: 55 97 01 01

Adresser og kart:
Floen Poliklinikk
og dagbehandling

Østre Murallmenningen 7
5012 Bergen

Floen Manger
Floni, Manger
Postboks 100
5931 Manger

Floen Bergen:
Gabriel Tischendorfsv 39
5162 Laksevåg
og
Bjørndalen 6
5009 Bergen

Seksjonsleiar Manger
Aase Turid E. Frammarsvik

Teamleiarar Manger
Reidun Eikås
Monica Sørensen
Svein Olav Aidijervi

Seksjonsleiar Bergen
Hallbjørg Hage

Seksjonsleiar Poliklinikk
og dagbehandling

Kjersti Eikrem Klepp

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram